Social Media Surfing – a collection of resources

Inspired by the previous lecture in my Digital Competence course, I did some web-surfing on how to use social media in the classroom. And there really is an OCEAN of possibilities. I therefore decided to collect some of the resources I found to perhaps save some of you  from getting lost at sea.. Les meir

Advertisements

Social media behavior in real life?

I am currently in a Twitter mode. Spending lots of time finding new and interesting people to follow, reading funny tweets and keeping myself updated on different topics. Somewhere along the way I suddenly remembered a YouTube clip I saw a while back. A comment on Twitter as a threat to the English language and the way we communicate perhaps?

How would it be if we talk the way we tweet? 

And how about Facebook. What if we starting acting the same way we do in social media in real life?

Les meir

#RabbitProofFence #SubstituteBrilliance #Twitter

As a variety of social medias are highly relevant for my 16/17 year olds, I have been scratching my head thinking I should try and use it in the classroom sometime. In a purposeful and educational way obviously, since it it very much exists there already on a daily basis. One of the medias I find particularly interesting is Twitter, which my collegue Lektor Hernesvold has blogged about on different occasions. So when she was substituting for me last week, guess what! She brought it into the classroom for me, and I LOVED IT! After the students had finished watching the film Rabbit Proof Fence she asked them to simply tweet about it (on ITL though, but still), and I could not stop smiling at my students comments. Here are some of my favorites:

Les meir

Digital studieteknikk: samtale om Diigo med ein kollega.

Slo av ein prat med lektor Hernesvold i går om bruk av ulike digitale verktøy i undervisninga. Noko som slett ikkje er uvanleg forresten, gjerne i den alt for kjekke sofagruppa rett utanfor arbeidsplassen vår. Dagens tema var Diigo og utguling i digitale artiklar – som var heilt nytt for meg! Superbloggar som ho er så tok ho like gjerne og blogga mens me snakka (på nynorsk sjølvsagt – i solidaritet med meg), og her kan de lese litt om korleis praten gjekk føre seg:

(Kva seier de, medstudentar – skal me sette i gang med Diigo?!)

 

Lektor Hernesvolds fagblogg

diigoTo damer sit i ein grøn institusjonssofa. Pulverkaffikoppane står halvtomme framom oss. Heilt overraskande og utan forvarsel (førevarsling? eller berre varsling? – Her kjem både norsklæraren og sogningen til kort) dreier samtalen inn på digital studieteknikk. Eg har gjort meg nokre tankar i det siste om at dei digitale verktya endeleg har begynt å bli ein naturleg del av planlegginga og gjennomføringa av undervisning. Det er ikkje lenger slik at eg tenker «no skal eg lære elevane mine eit verkty, då blir dei sikkert takksame/glade/forvirra/sure». I staden har eg fått tankane tilbake på innhaldet, målet med det dei skal lære, og så får verktya og arbeidsmetodane kome i andre rekke.

Dagens time, nemleg: hovudfokus var oppstart av nytt tema. I og med at vi allereie har prøvd nokre ulike tenester, går det raskare om eg vil nytte noko av det i timen. Det høyrer med…

View original post 469 fleire ord

Dagens tips: Korleis dele YouTube-klipp på bloggen

Etter litt prøving og feiling klarte eg ved sist innlegg å dele eit YouTube klipp. Håpar kanskje nokon har sett det? Kid President har alltid mykje fint på hjarta, så ta deg 3 min med han når du treng ein aldri så liten pep-talk!

Dersom du heller ikkje visste korleis ein får lagt ved YouTube klipp i eit blogginnlegg, kan eg meddele at det gjer ein slik:

Les meir

Facebook – also a place to find teaching resources?

The picture is retrieved from: http://imgur.com/gallery/y17y5uu

The picture is retrieved from: http://imgur.com/gallery/y17y5uu

I felt like writing my next post in English. Hope those of you who prefer reading in Norwegian don´t become too alarmed, startled or taken aback! 😉

You see, I came across a page called Really-Learn-English.com where they list the (in their opinion) top 15 Facebook pages for English language teachers. As many of you might have discovered already, Facebook is not only useful for keeping in touch with you friends. It can also be an excellent place for collecting and sharing teaching resource, and a great way of interacting with new communities of teachers all over the world. I follow many of these myself, and find it very useful and inspirational for collecting ideas.

In addition the page itself is a great place to find teaching resources such as short stories, grammar exercises, educational videos, pronunciation and vocabulary tasks, writing tips, various games and more!

Perhaps you have a few minutes to check it out?

Click on the picture to see the page!

Click on the picture to see the page!

Lektorens blogge-råd

Nyttige råd fra lektor Hernesvold dersom du vil sette i gang med blogging med eigne elevar!

Lektor Hernesvolds fagblogg

Her er 10 kjappe tips til deg som lurer på om du skal få elevane dine til å blogge – basert på det eg har gjort i norsk og engelsk:

  1. Opprett ein blogg sjølv først. Han treng ikkje vere så avansert, men du må vite korleis ein postar ting osb. Søk t.d. «how to start blogging with wordpress» på Youtube om du treng litt starthjelp.
  2. Ikkje – IKKJE – tru at alle elevane dine veit korleis ein skriv blogg. Det er ikkje eingong sikkert at dei les bloggar. Dei som kan det, kan hjelpe deg.
  3. Ha ein plan. Kva vil du med bloggen? Kva skal elevane skrive om? Kva skal dei lære? Elevane kan både skrive fagtekstar og meir personlege tekstar om korleis dei lærer. Lag opne oppgåver slik at ikkje alt blir heilt likt.
  4. Diskuter med elevane om dei skal ha opne eller lukka bloggar. Ein kan inviterer inn…

View original post 178 fleire ord