Tankar på tampen

På denne bloggen har eg hatt stor glede av å kunne dele mine tankar, idear og erfaringar. No når semesteret nærmar seg slutten, og dermed også faget digital kompetanse, er det på sin plass å samle nokre trådar for å vise at eg ikkje berre har skrive det som har falt meg inn, men også dekka dei obligatoriske arbeidskrava me har hatt undervegs: Les meir

Advertisements

Kjeldekritikk – eit undervisningsopplegg

«Målet for opplæringa er at eleven skal kunne velgje og bruke innhald fra ulike kjelder på ein sjølvtendig, kritisk og ansvarleg måte». Eit viktig mål som er henta rett ut fra LK06, kompetansemål i engelsk for Vg1. Eit stort og viktig mål, spesielt fordi tilgangen til eit heilt hav av informasjon er kun nokre tastetrykk unna. I motsetnad til læreboka er ikkje internett tilpassa utdannignsføremål eller elevens nivå. All informasjon er heller ikkje akademisk godkjent eller kvalitetsstempla som sikker. Men på den andre sida, kven er eigentleg kvalifisert til å ha monopol på å avgjere kva som er sikker kunnskap og kva som alle skal kunne ta for god fisk? Ein stat (i såfall kva stat? USA? Noreg? Nord-Korea?) Ein organisasjon? Ein enkeltperson? Og kva er eigentleg sikker kunnskap? Fleire spørsmål melder seg dersom ein tek desse tankane vidare. Eg kjenner også diskusjonar fra Exphil trenger seg framatt i minnet. Med det er ein større diskusjon. Fokuset mitt i dette innlegget vil derimot vere: korleis kan eg hjelpe mine elevar til å bli sjølvstendige og kritiske lesarar? Svaret håpar eg ligg i mitt forslag til eit kjeldekritisk undervisningsopplegg. Les meir

Vurdering av multimodale tekstar

dary!

Eg avslutta førre blogginnleg med å lure på kva kriteriar ein skal bruke for vurdering av samansette tekstar. For å forsøke å svare på dette har eg teke utgangspunkt i førelesing og artiklar om emnet, laga min eigne vurderingstabell og prøvd ut denne på ein medstudent sin blogg. Les meir

Multer og multimodalitet

Multimodale tekstar, eller samansette tekstar, er tekstar som er sett saman av fleire uttrykksformer. Døme på slike uttrykksformer kan vere: Skrift, fotografi, figurar, animasjonar, film, fargar, fontar, auditive verkemiddel osv. Ein tenker gjerne at multimodale tekstar må vere digitale, men dette treng derimot ikkje alltid å vere tilfelle. Dersom ein har ein papirtekst framføre seg som inneheld til dømes illustrasjonar og ulike skrifttypar, vil dette per definisjon også vere ein mulitmodal tekst. Men det er likevel mest nærliggande å trekke fram digitale tekstar når ein snakkar om multimodale tekstar

Men kva i all verda har dette med multer å gjere? Les meir

The views of the digital natives

The topic for this week’s lectures in my digital competence course is social media. I therefore found this infographic both relevant and interesting as apart of my preparation, since the teens» perspectives of social media should also be taken into account when we as teachers are discussing how we can use (or not use) these medias in our teaching. The infographic is made from a survey performed in America (2012) and showes that more than 90% of teenagers are in some way or another connected to the Internet.

Have a look at the infographic below to learn more about how teens view the pros and cons of social networking.

Les meir

How Digitally Enabled Educators are Using Technology

See on Scoop.ite-learning

Survey Results: Today’s Tech-Aware Educators are Focused on Engaging Students, Learning About New Tools, and Enabling Active Learning.

Lena Leirdal«s insight:

Here you can read about the results of an interesting survey addressing educators» attitudes towards educational and instructional technology. What I fund the most interesting was the responses to the question «What ways do you like to use technology to enable teaching and learning?» where 72% answered » to better engage students». I agree, there are many exiting possibilities for that with technology, but I thought it was even more interesting that the option with the lowest score was «to practice reading and writing» (27%). Shouldn’t teachers strive to combine these two aspects? It was also concerning that only 30% responded that technology in the classroom should play a role in preparing students for their future careers. Perhaps this shows that we still have a long way to go from using digital tools as «entertainment» to actually teaching the 21st century literacy skills? Must remember this survey for my masters thesis!

See on www.emergingedtech.com

Nynorskjenta som nynorskvikar

For ei stund sidan blogga eg om Lektor Hernesvold som hadde vore vikar for meg i engelsk. I dag var det min tur å vere vikar for ho, men denne gongen i norsk på Vg3. Instruksane eg hadde fått på førehand var Frode Grytten og novella «Guten med den blå gitaren», i tillegg til frie tøyer til å gjere det eg hadde lyst til utover det. Eg ville dermed prøve meg å på gjengjelde den digitale tenesta ved å bruke Twitter på ein eller anna måte, i eit håp om å friske opp nynorsken for elevane. Eg er jo trass alt stor nynorskentusiast og synes Ivar Aasen (bilete) var ein framifrå kar! I dette blogginnlegget kan du derfor lese om korleis det gjekk, samt lese elevanes heilt eigne (og imponerande) Grytten inspirerte Twitternoveller! Les meir

Social media behavior in real life?

I am currently in a Twitter mode. Spending lots of time finding new and interesting people to follow, reading funny tweets and keeping myself updated on different topics. Somewhere along the way I suddenly remembered a YouTube clip I saw a while back. A comment on Twitter as a threat to the English language and the way we communicate perhaps?

How would it be if we talk the way we tweet? 

And how about Facebook. What if we starting acting the same way we do in social media in real life?

Les meir

Hypertekstar – forklart gjennom eit intervju med meg sjølv

På forrige studiesamling lærte eg om hypertekstar. Det viste seg at eg eigentleg visste litt om kva det var fra før, eg kjende berre ikkje til omgrepet «hypertekst» i særleg stor grad. Når eg no i etterkant skulle sette meg til å lese meir teori om saken og skrive om det på bloggen grubla eg litt på taktikken eg skulle velge. Eg lærte jo mykje på samlinga, men det var óg nokre ting eg framleis lurte på. Så korleis skulle eg finne fram att kunnskapen eg allereie hadde i tillegg til å tilegne meg ny? Idé! Kanskje eg kunne lage eit lite intervju med meg sjølv? Kanskje litt teit, men da kunne eg undervegs stilt spørsmål eg lurer på, også prøve å finne svar på desse. Kanskje det kan vere spørsmål som andre også lurer på? Vel, som tenkt – så gjort! Her er altså eit intervju med meg sjølv om hypertekstar!

Les meir

”If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow”

Innovation in education takes time, and there are a lot of new techniques and digital tools that we as teachers should know something about and preferably put into use. We cannot teach in the same way we were taught, because  today’s children were simply born in a different time – as illustrated by the headline quote by John Dewey (picture). So let’s take a trip down memory lane and how far we have come in using technology and digital tools to create successful learners.

Les meir